{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

因員工聚餐,土城、內湖門市 10/6 (五)當日 17:00 打烊【詳情請點我】

期間限定送好禮!進行中
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Days
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Hours
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Minutes
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Seconds
點我購買

維修行李箱請點我

因員工聚餐,土城、內湖門市 10/6 (五)當日 17:00 打烊【詳情請點我】

期間限定送好禮!進行中
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Days
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Hours
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Minutes
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Seconds
點我購買

維修行李箱請點我

因員工聚餐,土城、內湖門市 10/6 (五)當日 17:00 打烊【詳情請點我】

OROOBO靈感取自於「銜尾蛇」,象徵永恆更生的循環概念。
 
 
「損壞即新生」
我們致力於行李箱維修服務,十多年來的敲打與縫補,仍不改初心。從自身做起,秉持不浪費、不丟棄的想法並加以落實,替旅人延續每一段夢想與冒險故事,為永續地球環境盡最大的努力。
 
「共享是種擁有」
我們提倡以行李箱出租服務減少過度消費,物品與服務不一定要隨時擁有,共同體驗更能淬鍊出事物的純粹與美好,將資源價值最大化,讓焦點回歸事件,共享喜悅與效益。
 
 
OROOBO取之於世界,回饋於世界,我們感謝大家一起支持綠色循環,並持續為世界貢獻一份心力,包含企業捐贈及公家單位捐贈、關懷弱勢團體,邀請您一同響應。